Výroční schůze 2012

14. února 2013, 20 hod., VŠ BAR

Program

  • Vyhodnocení činnosti HO za rok 2012
  • Hodnocení činnosti dospělých 
  • Hodnocení činnosti oddílu mládeže 
  • Hospodaření HO 
  • Placení příspěvků a známek ČHS na rok 2013 - výše příspěvků v odkazu Oddíl
  • Schválení  plánu činnosti HO  na rok 2013
  • Promítání a prezentace z akcí členů oddílu
  • Různé…kytarový dýchánek…..

 

Zváni jsou i hosté ze spřízněných seskupení…