Oddíl

Horolezecký oddíl Univerzitního sportovního klubu SLAVIE byl založen v roce 1986. Jeho členy jsou převážně studenti UJEP, proto dochází k častému obměňování členské základny. V současné době má oddíl 98 členů (údaj k 28.11.2006).

Vedení oddílu

  • vedoucí:  Dr. Oto Louka, instruktor, oto.louka (a) ujep.cz, tel: 475 283 220
  • zástupce vedoucího, trenér mládeže: Lenka Černá, instruktor, lenka.cerna (a) ujep.cz, tel: 475 301 111
  • metodik: Vladimír Pilař, instruktor
  • trenér dětí, správce umělé stěny: Patrik Černý, instruktor

 

USK

Všichni členové oddílu musí mít v průkazu USK aktuální razítko s rokem 2016. Razítko vám dá Mgr. Hana Horklová, tajemnice USK, budova UJEP, Hoření ulice, 10. patro, kancelář 1012. Razítko získáte také u O. Louky (kancelář v hale PF UJEP).

Příspěvky na rok 2016

Pokud nebudete mít zaplacené příspěvky na rok 2016, nedožadujte se prosím vstupu na stěnu bouldrovku či do posilovny. Bezplatné lezení na bouldrovce je možné pouze pro členy HO USK, kteří mají zaplacené příspěvky na rok 2016.
  Oddíl USK Slávie Průkaz Slávie Průkaz ČHS
student UJEP 500,- 100,- 20,- 400,-
ostatní 800,- 200,- 20,- 400,-
 
Noví zájemci o členství v HO s sebou přinesou mimo peněz navíc 1x foto a platí navíc 20 Kč za průkaz Slavie.
  • Pokyny pro vedoucí oddílů a jednotlivé členy sportovního klubu ve formátu .pdf.
  • Přihláška do USK ve formátu .pdf.
  • Poznámky k vedení pokladny a účetnictví ve formátu .pdf.